AKIL-ZEKA ATÖLYESİ

     Akıl Zeka Atölyesinde çocuklara birbirinden farklı akıl oyunları ile kavram, ilke ,algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişkileri kavrama ,analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinliklerini kazandıracaktır.