MATEMATİK ELİMDE ATÖLYESİ

     Matematik, insan aklının semboller ve formüllerle soyut kavramların somutlaştırılmasıdır. Matematik Elimde Atölyesinde çocukların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ,düşünme yeteneklerinin arttırılması ile analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.